Privacy Policy FI

KÄYTÄNTÖ TUOTTEIDEMME KÄYTTÄJIEN HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEKSI

 1. JOHDANTO

Me Bel Nordic AB:ssa ja muissa Bel-konsernin yrityksissä (”Me” tai ”Bel”) pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla täyttämään tuotteidemme käyttäjien odotukset ja luomaan heihin mahdollisimman vahvat suhteet. Siksi meidän täytyy eri tavoin kerätä henkilötietoja. Belin tuotteiden käyttäjien täytyy tuntea olonsa varmaksi siitä, että olemme erittäin huolellisia ja varmistamme, että kaikkia konsernimme yrityksille annettuja henkilötietoja suojataan ja käsitellään voimassa olevien lakien ja säännöstöjen mukaisesti. Tämän johdosta Bel on omaksunut tämän käytännön tuotteidemme käyttäjien henkilötietojen käsittelemiseksi varmistaakseen täyden läpinäkyvyyden ja turvallisuuden henkilötietoja käsitellessämme.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia yksilöitä koskevia kerättyjä tietoja, joiden avulla meidän on mahdollista tunnistaa tuotteidemme käyttäjä joko suoraan tai epäsuoraan.

”Käsittelyllä” tarkoitetaan henkilötietoihin liittyvää toimenpidettä tai toimenpiteitä, kuten kerääminen, rekisteröiminen, säilyttäminen, käsittely tai muuttaminen.

Ennen kuin luovutat meille henkilötietoja suosittelemme, että luet tämän käytännön.

 1. 2. HENKILÖTIETOVASTAAVA

BEL NORDIC AB (liiketunnus 556108-8732, osoite Box 1172, 251 11 Helsingborg, Ruotsi) vastaa henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet joillain kohdassa 3 mainituilla verkkosivuillamme, viestit kanssamme tai käytät palveluitamme. Tietoa siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä on kohdassa 12.

 • Lainmukaisuus:
  Tiedot kerätään tiettyihin, selkeisiin ja lainmukaisiin tarkoituksiin; emme käsittele arkaluonteisia tietoja(esim. etnistä alkuperää, poliittisia, filosofisia tai uskonnollisia mielipiteitä, ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, terveyttä tai seksielämää, rikollista taustaa tai turvallisuustoimenpiteitä koskevia tietoja).
 • Merkitys:
  Kerättyjen tietojen tulee olla asianmukaisia, olennaisia ja kohtuullisessa suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerätään.
 • Oikeellisuus:
  Tietojen tulee olla oikeita, täydellisiä ja tarvittaessa ajankohtaisia.
 • Läpinäkyvyys:
  Kun keräämme henkilötietojasi, saat tietoa näiden tietojen keräämisestä ja käsittelystä, etenkin siitä, mihin tarkoitukseen näitä tietoja kerätään ja kenelle ne jaetaan.
 • Säilyttäminen:
  Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voidaan täyttää tarkoitus, jonka vuoksi tietoja on kerätty ja käsitelty.
 • Suostumus:
  Henkilötietojen käsittely edellyttää suostumusta henkilöltä, jonka tietoja käsitellään.
 • Salassapito & turvallisuus:
  Me takaamme, että kaikkia kerättyjä henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksella hyödyntäen teknisiä toimenpiteitä.
 1. LAAJUUS

Tämä käytäntö koskee:

 • kaikkien niiden henkilötietojen käsittelyä, jotka liittyvät asiakassuhteisiimme
 • kaikkien niiden henkilötietojen käsittelyä, jotka liittyvät johonkin käyttämääsi palveluumme
 • kaikkia henkilötietoja, jotka kerätään verkkosivujemme kautta
 • bel-nordic.com,
 • https://cantadou.se/fi/
 • https://www.facebook.com/MiniBabyBelSverige/
 • http://www.leerdammer.fi/
 1. KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPIT

Belin käsittelemien henkilötietojen tyypit riippuvat siitä, mikä suhde sinulla on Beliin ja missä alla kappaleessa 6 esitellyissä tilanteissa käsittelemme tietojasi. Alla on lista sellaisista sinua ja/tai perhettäsi koskevista henkilötiedoista, joita saatamme kysyä ja käsitellä:

 • Tunnistetiedot (käyttäjänimi, sukunimi, etunimi, nauru, sijainti ja profiilikuva tapauksesta riippuen)
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yhteys- ja navigointitiedot (IP-osoite, evästeet jne.)
 • Tiedot, jotka olet antanut yhteydenottopyynnön yhteydessä, ja tarvittaessa viestin sisältö sekä kaikki tiedot, jotka on myöhemmin annettu yhteydenpidon aikana, kuten kulutustottumuksesi

Kun Bel käsittelee alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja, meillä on velvollisuus pyytää huoltajan suostumus. Siksi Bel pyytää alle 16-vuotiailta verkkosivun käyttäjiltä huoltajan sähköpostiosoitteen voidakseen lähettää kopion jokaisesta sähköpostiviestistä, jossa pyydämme lapsen henkilötietoja. Huoltaja voi milloin vain pyytää saada nähdä lastaan koskevat henkilötiedot ja pyytää että näitä tietoja muutetaan tai ne poistetaan asiakastietokannastamme ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun alla olevan kohdan 12 mukaisesti.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT VÄLINEET JA TILANTEET

Henkilötietosi kerätään ja käsitellään seuraavilla välineillä ja seuraavina ajankohtina:

 • Kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme [sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai verkkosivumme kautta] (kun esimerkiksi teet kysymyksen tai valituksen)
 • Kun osallistut markkinointiaktiviteetteihin tai otat osaa esimerkiksi kilpailuihin, peleihin tai luet uutiskirjeemme [sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai verkkosivumme tai facebook-sivumme kautta]
 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAILLINEN PERUSTE

Bel kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • voidaksemme täyttää tarpeesi ja toiveesi kuluttajana
 • ymmärtääksemme paremmin kuluttajiemme tarpeita ja toiveita, jotta voimme kehittää ja parantaa tuotteitamme ja toimintaamme
 • jotta sinä kuluttajana voisit ladata alennuskuponkeja tuotteistamme
 • jotta me [tai joku yhteistyökumppaneistamme] voimme lähettää sinulle tietoa, uutiskirjeitä, alennuksia ja tarjouksia
 • voidaksemme kehittää ja parantaa verkkosivuamme ja tehdä verkkosivumme käytöstäsi turvallisempaa (muun muassa liittyen selaukseen ja tietosuojaan)
 • noudattaaksemme paikallista lainsäädäntöä.
 • hallinnoidaksemme rekisteröitymistäsi ja kilpailuun osallistumistasi ja tarvittaessa palkintojen lähettämistä sen perusteella, että olet hyväksynyt osallistumissäännöt
 • suojataksemme ja parantaaksemme verkkosovelluksen käyttöäsi (navigointi, tietoturva jne.) oikeutettujen etujemme ja/tai tarvittaessa suostumuksesi perusteella
 • tilastollisissa tarkoituksissa käyttämällä yhdistettyjä ja/tai anonyymejä tietoja oikeutettujen etujemme perusteella.

Yllä mainittujen tarkoitusten lisäksi Bel voi käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.

Bellin laillinen peruste henkilötietojen käsittelyllesi on antamasi suostumus.

 1. HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN

Joissain tapauksissa Bel joutuu lähettämään henkilötietosi konsernin sisällä tai ulkopuolella oleville vastaanottajille.

Bel voi luovuttaa henkilötietosi henkilöille, jotka työskentelevät meidän lukuumme IT-palveluissa ja markkinoinnissa. [Bel voi myös luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille vastaanottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme, kuten IT-toimittajille ja yhteistyökumppaneille.]

Bel voi myös joutua tarvittaessa luovuttamaan henkilötietojasi (a) noudattaakseen lakia tai viranomaisen pyyntöä, (b) täyttääkseen juridiset etumme tai (c) havaitakseen, ehkäistäkseen tai muulla tavoin huomioidakseen petoksen tai turvallisuus- tai tekniset ongelmat.

Emme koskaan jaa henkilötietojasi muiden yritysten kanssa markkinointitarkoituksissa ilman suostumustasi.

 1. KANSAINVÄLINEN TIEDONSIIRTO

BEL SA:n tekemien palvelusopimusten mukaisesti henkilötietojesi vastaanottajat voivat sijaita ulkomailla, myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojalainsäädäntö poikkeaa ETA-maissa sovellettavasta lainsäädännöstä.

Tietojen siirtoon ETA-maiden ulkopuolelle sovelletaan asianmukaisia sopimusoikeudellisia ja muita suojatoimenpiteitä sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.

 1. TURVALLISUUS:

Bel hyödyntää sopivia teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötietosi eivät katoa, tuhoudu, niitä ei väärinkäytetä tai anneta ulkopuolisille.

Bel-konserni ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, ottaen huomioon tietojen luonteen ja niiden käsittelyyn liittyvät riskit.

Nämä toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi seuraavia käytäntöjä: henkilötietoihin pääsyn rajoittaminen Bel-konsernin työntekijöiltä, sopimukseen perustuvat takuut ulkopuolista palveluntarjoajaa käytettäessä, yksityisyydensuojaa koskevien tutkimusten tekeminen, Bel-konsernin tietojärjestelmien käytäntöjen ja menettelyjen säännöllinen tarkastelu sekä fyysiset ja/tai loogiset suojaustoimet (suojattu pääsy, todennusprosessi, varmuuskopiot, virustorjuntaohjelmat, palomuurit jne.).

 1. EVÄSTEET

Mikä on eväste?

Evästeet ovat tietokoneisiin tai mobiililaitteisiin tallennettavia tietoja. Ne voidaan erottaa yksilöllisistä tunnisteista, jotka yhdistetään tiettyihin tietokoneisiin tai puhelimiin. Evästeet tarjoavat sinulle miellyttäviä käyttäjäkokemuksia suosikkisivustoillasi, koska ne muistuttavat toimintasi ja mieltymyksesi. Niiden ansiosta sinun ei tarvitse määrittää navigointiasetuksia, kuten sijaintia, fonttia tai kieltä, joka kerta kun käytät sivustoa. Evästeet tallennetaan tietokoneen RAM-muistiin. Sinua ei kuitenkaan voida tunnistaa henkilönä evästeiden avulla. Ne vain tallentavat verkkosivustolle navigointiin liittyviä tietoja (avaamasi sivut, vierailun päivämäärä ja kellonaika jne.), joita voidaan käyttää seuraavien vierailujesi yhteydessä.
Evästeiden avulla kerättyjen tietojen tarkoituksena on tunnistaa sinut vierailijana, kun haluat muodostaa yhteyden henkilökohtaiseen tilaan ja tallentaa yhteyden verkkosivustoon.

Kuinka käytämme evästeitä ja mihin?

Tässä taulukossa on yhteenveto erilaisista evästeistä, joita voimme käyttää verkkosivustolla. Jotta verkkosivuston käyttö olisi sujuvaa, sopiva sisältö näkyisi ensimmäisenä ja sivusto voitaisiin näyttää parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on hyvä tietää, miten evästeitä käytetään. Tarkoituksena on tarjota sinulle parempaa palvelua.

 

Verkkosivuston toiminnan kannalta pakolliset evästeet Analysointievästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta. Ne on suunniteltu auttamaan keskeisten palvelujen tarjoamisessa, kuten suojatun yhteyden muodostamisessa tai tietosuoja-asetusten määrittämisessä. Voit sallia tai estää nämä evästeet suoraan selaimessasi, mutta jälkimmäisessä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään alustaa kokonaisuudessaan.

 

Luettelo evästeistä

 

_Functional: Antaa tietoa siitä, onko käyttäjä hyväksynyt verkkosivuston toiminnalliset evästeet vai ei.

Säilytysaika: 365 päivää

Näiden evästeiden avulla voimme laskea vierailut ja liikenteen lähteet, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Niiden avulla saamme tietoa siitä, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja sekä miten käyttäjät liikkuvat sivustossa. Ne kertovat myös, mistä asiakas on saapunut sivustoomme. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot kootaan yhteen, minkä vuoksi ne ovat anonyymejä. Jos et salli näiden evästeiden käyttöä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustossamme.

 

Luettelo evästeistä

 

_Performance: Antaa tietoa siitä, onko käyttäjä hyväksynyt verkkosivuston analysointievästeet vai ei.

Säilytysaika: 365 päivää

 

_utm:  Tämä on yksi neljästä Google Analytics -palvelun asettamasta evästeestä, joiden avulla verkkosivustojen omistajat voivat seurata kävijöiden käyttäytymistä ja mitata sivuston suorituskykyä. Eväste tunnistaa sivuston liikenteen lähteen – Google Analytics voi siis kertoa sivuston omistajille, mistä kävijät tulivat saapuessaan sivustoon. Evästeen elinkaari on 6 kuukautta, ja se päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.

Säilytysaika: 365 päivää

 

 

Voit estää evästeiden tallentamisen tietokoneellesi muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia seuraavasti:

 • Jos käytät Internet Explorer -verkkoselainta (Microsoft): Valitse Työkalut ja sen jälkeen Internet-asetukset ja klikkaa välilehteä Tietosuoja. Valitse sen jälkeen Asetukset-kohdasta Lisätiedot. Määritä sitten hyväksytäänkö ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet.
 • Jos käytät Firefoxia: Napsauta Valikko-painiketta ja valitse Asetukset ja sen jälkeen Tietosuoja. Valitse ”Firefox säilyttää: Valitut historiatiedot”. Estä evästeet valitsemalla ”Estä evästeet ja sivustotiedot”. Klikkaa OK.
 • Jos käytät Chromea: Valitse Lisää, sitten Asetukset ja valitse Lisäasetukset. Valitse Tietosuoja-osiossa Sisältöasetukset ja sen jälkeen ”Evästeet” ja valitse sen jälkeen asetuksesi.
 • Jos käytät muuta kuin tässä mainittua verkkoselainta: katso selaimen Apua-kohdasta tai käyttöohjeesta.
 1. HENKILÖTIETOJESI SÄILYTTÄMINEN

Bel ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin vaaditaan, jotta voidaan täyttää käsittelyn tarkoitus. Säilyttämisessä sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Koska säilytystarve voi vaihdella tarkoituksen mukaan, myös henkilötietojen säilytysaika voi vaihdella. Säilytysjakson määrittämisessä käytetään erityisesti seuraavia kriteereitä:

 • oikeudellinen velvoite säilyttää tietoja tietyn ajan
 • henkilötietojesi säilyttämisen hallinnollinen etu
 • sinun ja BEL NORDIC AB:n välisen sopimuksen olemassaolo
 • sovellettavien säännösten määräajat.

BEL NORDIC AB soveltaa esimerkiksi seuraavia säilytysjaksoja:

 • Kun pyydät yhteydenottoa viestintäosastolta tai kuluttajapalvelusta:
 • Pyyntöäsi käsittelevä osasto säilyttää tietojasi vastaamiseen tarvittavan ajan.
 • Pyynnöstäsi ja yhteydenpitomme sisällöstä riippuen kerättyjä tietoja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin, kuten tuotteidemme laatua koskevan valituksen käsittelyyn, jolloin niitä säilytetään kolmen vuoden ajan.
 1. SINUN OIKEUTESI

PERUMINEN, TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Voimassa olevien määräysten mukaisesti sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja korjata niitä, pyytää niiden poistamista soveltuvin osin, vastustaa tietojesi käsittelyä laillisesta syystä, rajoittaa tietojesi käsittelyä ja siirtää niitä.

Kun käytät oikeuksiasi, henkilötietojasi käsitellään pyyntösi käsittelyä varten (kansalaisuus, sukunimi, etunimi, henkilöllisyystodistuksen kopio, pyynnön luonne, annettu vastaus). Näitä tietoja säilytetään yhden tai kuuden vuoden ajan käytetyistä oikeuksista riippuen, lukuun ottamatta henkilötodistuksen kopiota, jota säilytetään aina vuoden ajan.

Voit käyttää näitä oikeuksia tai esittää kysymyksiä henkilötietojesi hallinnasta Bel-konsernissa ottamalla yhteyttä meihin:

Bel Nordic AB

Box 1172

251 11 Helsingborg

[email protected] eller [email protected]

Jos hakijan henkilöllisyydestä on perusteltua epäilystä, henkilöllisyyden todistamista voidaan tarvittaessa pyytää.

KORJAAMINEN, POISTAMINEN, HUOMAUTTAMINEN JA RAJAAMINEN

Jos Belin sinusta keräämät henkilötiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai asiaankuulumattomia, voit pyytää niiden poistamista tai korjaamista. Voit myös pyytää Beliä rajoittamaan tietojen käsittelyä ottamalla Beliin yhteyttä. Voit esimerkiksi pyytää Beliä rajoittamaan käsittelyä, jos Belin käsittelemät henkilötietosi eivät ole oikeita tai jos Bel ei mielestäsi enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoitukseen.

Sinulla on myös aina oikeus kieltäytyä markkinointiviesteistä. Jokaisessa lähettämässämme markkinointiviestissä on linkki, jota voit käyttää, jos haluat peruuttaa markkinointiviestien vastaanottamisen.

OIKEUS TIETOJEN TARKISTAMISEEN

Jos haluat lisää tietoa siitä, miten Bel käsittelee henkilötietojasi, käsittelyn tarkoituksesta tai siitä, mitä henkilötietoja Bel sinusta käsittelee, voit pyytää nähdä tiedot.

Sinulla on myös oikeus saada kopio henkilötiedoistasi, joita Bel käsittelee.

Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti siihen osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka ilmoitetaan yllä kappaleessa 12. Pyynnössä tulee olla allekirjoitus ja sen tulee sisältää nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos pyyntösi tapahtuu sähköisessä muodossa, sinulla on oikeus saada tietoa sähköisessä muodossa.

VALITUSOIKEUS

Huolehdimme henkilökohtaisesta tietosuojastasi ja pyrimme käsittelemään henkilötietojasi mahdollisimman hyvin. Jos olet kuitenkin sitä mieltä, että Bel käsittelee henkilötietojasi väärin, voit ottaa meihin yhteyttä. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Käsittelemme kyselyn mahdollisimman hyvin ja voimassa olevaa lakia noudattaen.

 1. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KERÄÄMÄT HENKILÖTIEDOT

Joillain verkkosivuillamme sinulla voi olla mahdollisuus lähettää kotisivujemme linkki kolmannelle osapuolelle. Näissä tapauksissa meidän täytyy kerätä sinun ja kolmannen osapuolen sähköpostiosoite.

Kaikkia näihin tarkoituksiin kerättyjä sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen ja ne poistetaan sen jälkeen välittömästi.

 1. PÄIVITYKSET

Tätä käytäntöä muutetaan toisinaan ja siksi suosittelemme sinua lukemaan säännöt säännöllisesti.

24.11.2020